Leiðbeiningar

Leiðbeiningar um frágang greina

Frágangur greina

Bókasafnið er fagtímarit bókasafns- og upplýsingafræðinga, bókavarða, skjalastjóra, skjalavarða og áhugamanna um bókasafna- og upplýsingamál.

Bókasafnið birtir fræðilegar greinar, vandaðar almennar greinar um bókasafna- og upplýsingamál, umfjöllun um íslenskar og erlendar bækur sem og annað efni eftir bókaverði og bókasafns- og upplýsingafræðinga eða þeim tengt eftir því sem ritnefnd metur viðeigandi og hæft til birtingar. Skilafrestur á efni er 31. desember. 

Ritnefnd fer yfir greinar og hafnar þeim eða fer fram á breytingar og endurbætur ef hún telur ástæðu til. Ritnefnd gerir engar breytingar sem varða efni eða stíl greina nema í samráði við höfunda en áskilur sér rétt til einhliða lagfæringa á augljósum villum. Að loknu umbroti fá höfundar senda próförk.

 

Leiðbeiningar um frágang greina

Mikilvægt er að fara nákvæmlega eftir leiðbeiningum um form og frágang.

Greinum skal skilað á rafrænu formi, Word eða sambærilegu sniðmóti með 12 punkta letri (Times New Roman) á megintexta án annarra úlitsskipana en nauðsynlegar eru, svo sem skáleturs eða feitleturs, inndregins texta (fyrir tilvitnanir – sjá hér að neðan) og annað eftir því sem við á.

Jöfnun texta: Vinstrijafnaður. Greinaskil eru auðkennd með einni auðri línu, ekki inndregnum texta. Fyrirsagnir eru feitletraðar. Ef um tvennskonar fyrirsagnir er að ræða (yfirfyrirsagnir / undirfyrirsagnir) þarf að auðkenna það á einhver hátt, t.d. með mismunandi leturstærð.

Gæsalappir: Nota skal íslenskar gæsalappir „-“ (eins og tölurnar 99 – 66).

Bil: Hafið aðeins eitt stafabil á eftir punkti eða kommu.

Skammstafanir notist í hófi í megintexta og skal skrifa til dæmis í stað t.d., svo sem í stað s.s., og svo framvegis í stað o.s.frv. Sumar skammstafanir er þó eðlilegt að nota, svo sem varðandi lengd og þyngd (m, km, kg – án punkts). Einnig er eðlilegt að nota skammstafanir í heimildaskrá (svo sem o.fl. – punktur milli orða en ekki bil). Heiti stofnana og annarra orðmynda má skammstafa. Í fyrsta skipti þarf að skrifa fullt heiti og skammstöfunina innan sviga, dæmi: Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (Lbs.-Hbs.). Einnig er hægt að nota útskýringar, dæmi: „American Library Association eða ALA eins og kallað er …“ eða: „Association of Records Managers and Administrators betur þekkt sem ARMA“.

Tölustafir: Almennt fer betur á að skrifa lægri tölur en 10 með bókstöfum, nema tilefni sé til annars.

Erlend orð ber að forðast í textanum. Almennt skal íslenska fræðileg hugtök ef hægt er en erlent orð má setja í sviga ef ástæða þykir til skýringar, dæmi (e. library). Ef nota þarf erlent orð inni í texta skal það skáletrað.

Heimildaskrá, tilvísanir og tilvitnanir: Til að gæta samræmis er höfundum bent á að nota APA-kerfið við gerð tilvísana, tilvitnana og heimildaskrár. Sjá nýjustu handbók bandaríska sálfræðifélagsins: Publication Manual of the American Psychology Association, 6. útg., 2010. Ritnefnd mælir eindregið með Ritveri, leiðbeiningum og ítarlegum upplýsingum um meðferð heimilda samkvæmt APA-staðli við skráningu heimilda á vefsetri Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, http://skrif.hi.is/ritver/.

Vefsíða APA er einnig gagnleg: http://www.apastyle.org/.

Beinar tilvitnanir: Stutt, bein tilvitnun í texta (styttri en 3 línur) er í gæsalöppum. Löng bein tilvitnun (3 línur eða lengri) er inndregin án gæsalappa og aðgreind með greinarskilum.

Myndefni skal skilað í sérskjali. Ljósmyndir þurfa að vera í góðri upplausn (helst ekki minni en 300 punkta (dpi), myndir teknar af netinu er t.d. óhæfar til prentunar). Myndatextar fylgi með merktir heiti viðkomandi myndaskjals. Einnig nafn ljósmyndara eftir því sem við á.

Töflur og gröf: Haft skal samráð við ritstjóra um skil á töflum og gröfum.

Útdráttur: Meginreglan er að fræðilegurm greinum fylgi útdráttur. Hæfileg lengd er um það bil 500-1000 slög með bilum (75-150 orð).

Um höfund, upplýsingar og mynd: Með grein skal fylgja mynd af höfundi og upplýsingar um menntun og núverandi starf.

Lengd greina: Hæfileg lengd greina fer eftir efni og efnistökum. Að jafnaði er gert ráð fyrir að greinar séu ekki lengri en 2-3 síður (um það bil 10.000 slög með bilum eða 1500 orð).

Síðast uppfært: Oktober 2017